Novinka

PROBUZENÍ LŮNA

Azra Bertrand, M.D.,
a Seren Bertrandová

Zasvěcení do mystéria stvořitelky života

Kompletní průvodce k bráně do světa hluboké moudrosti – do našeho vlastního lůna.

Konečně úplná odpověď na otázky „Kdo je žena?“ a „Jak jí být?“ Zajímá vás jak neztrácet energii v partnerství a místo toho vytvořit hluboce naplňující vztahy – nejen s mužem ale i se zemí a s nebem a především se sebou samotnou?

Ženské mysterijní školy

Probuzení lůna je velmi praktická a hravá kniha. Nejenom, že vám položí mnoho inspirativních otázek, ale nabízí i řadu cvičení i meditací, které vám pomohou naladit se na své tělo a vnímat jeho energii a moudrost.

Při cestách touto knihou ji bez obav čtěte nelineárním způsobem. Tuto knihu totiž můžete používat jako orákulum tak, že požádáte Ducha o vedení a otevřete knihu na určité straně, jež vám přinese zprávu obsahující ženskou moudrost.

Autoři v knize shromáždili příběhy současných žen i téměř zapomenutých rituálů.

Připomínají mýty a legendy snad ze všech koutů světa. Doplnili je nezpochybnitelnými historickými fakty a vědeckými poznatky a stvořili přes pět set stran nabitých výjimečně poutavými a čtivými informacemi o lůně. Vše s jediným cílem: Připomenout nám naši ženskou sílu.

V Probuzení lůna si přečteme o tibetských matriarchálních vládkyních, delfských věštkyních, francouzských jeleních kněžkách, cornwallských labutích pannách, ruských uctívačkách Měsíční Bohyně, indiánských šamankách, o indických uctívačkách Červené Táry i o mnohých dalších ženských cestách k moudrosti… Bertrandovým se přitom daří jednoduše a jasně ukazovat, že všechny tyto tolik rozličné tradice mají jediný společný základ – lůno.  

Kam mě může dovést moje lůno?

Následujete-li hlas svého lůna, naleznete opět svou pravou cestu. Tato cesta je především cestou léčení, na níž si znovu přisvojíte svou vitalitu, emoční klid, tvořivou sílu a spojení s proudem života.

Navážete intimní vztah se svým tělem a objevíte, že za vaším každodenním životem se nachází divoká, moudrá, erotická a smyslná bytost, která si hraje, cítí rozkoš a ví – vaše skutečné já.

Nebyli jsme stvořeni jako otroci svých zaměstnání, systému, peněz, svých rodičů, špatných vztahů, svých emočních zranění nebo zdravotních problémů.

Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni, abychom vzkvétali, tvořili, radovali se, inspirovali a byli inspirováni a vychutnávali si samotné Tvoření.

Lůno jako klíč k probuzení

V našem současném paradigmatu bylo srdce odděleno od lůna, naše tvořivá síla byla a je často oddělena od lásky. Když naše láska nemá kořeny a naše síla není spojená se srdcem, zrodí se utrpení. Uvědomění, že energie lásky, kterou si nejsnadněji pojíme se srdcem, také proudí lůnem, je důležitým klíčem k našemu probuzení.

Když se rozpomeneme na esenci posvátného ženství a Boží otisk v naší osobní děloze a aktivujeme je, vrátíme se na trůn své vlastní síly − a opětovně se spojíme s hluboce žitým poznáním, že jsme součástí ekosystému vědomí Gaii a nejsme od něj oddělení.

„Jak byste se cítili, kdyby vám někdo věnoval vesmírnou loď z ryzího zlata, plnou magických možností? Co kdyby vám někdo postavil nádherné sídlo, které by splnilo všechny vaše potřeby a touhy a bylo klenotem vesmíru? To je zapomenutá realita našich životů. Naše tělo je tato drahocenná zlatá vesmírná loď, naše planeta je tímto majestátným sídlem.“

Nahlédněte dovnitř

Nabitých 532 stran + 16 celostránkových obrazů

Ohlasy na knihu

 „Tuto knihu byste měli číst stejným způsobem, jako když jíte tmavou čokoládu: pomalu, s rozmyslem a náležitou úctou. Její stránky obsahují moudrost dávných žen − mystiček. Je to celotělní vzpomínka na to, kým skutečně jsme, což je ,zatraceně‘ důležité pro tuto zajímavou dobu, v níž momentálně žijeme.“

Lisa Listerová, autorka knihy Love Your Lady Landscape a Witch.

***

„Probuzení lůna je jak mysterijní školou, tak portálem. Prostřednictvím příběhů, mytologie, historie, poezie, rituálů a bohatých ilustrací autoři obratně zasvěcují čtenáře do srdce ženských tajemství.

Shonagh Homeová, šamanská terapeutka, učitelka, básnířka a autorka knihy Ix Chel Wisdom.

***

„Azra Bertrand, M.D., a Seren Bertrandová zachytili podstatu této velice důležité cesty, po níž se musíme všichni v určité fázi našich životů vydat. Společně volají, inspirují, vedou a povzbuzují muže i ženy k probuzení lůna. Každému tuto knihu velice doporučuji!“

Anaiya Sophia, autorka Posvátné sexuální jednoty a spoluautorka Moudrosti lůna a Posvátných vztahů.

O autorech

Azra Betrand, M.D., absolvoval Duke University School of Medicine a již patnáct let je průkopnickým lékařem, alchymickým vědcem a duchovním průvodcem.

Seren Bertrandová je orákulem lůna a energetickou porodní dulou, do praktik probuzení lůna se noří po dobu více než deseti let.

Autoři prostřednictvím své mezinárodní mysterijní školy Grálu, Pramene života (The Fountain of Life), pořádají mezinárodní retreaty a on-line semináře zaměřené na probuzení lůna a posvátnou jednotu. Žijí v Apalačských horách v Severní Karolíně.

Kniha vyšla 26. srpna 2020

Získejte dnes knihu za výhodnou cenu:

1 kniha

Probuzení lůna

735 Kč / nyní jen za 595 Kč

2 ks knihy

Probuzení lůna

1.470 Kč / nyní jen za 990 Kč
(1 kniha vás vyjde jen na 495 Kč)

Balíček 4 knih pro ženy

Probuzení lůna + 3 další knihy

1.580 Kč / nyní jen za 1.180 Kč
+ zdarma doprava

.